7 maart 2024

Cursus Sociale Hygiëne

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een
cursus Sociale Hygiëne voor de doelgroepen: sportverenigingen en
dorpshuizen. Voor deze cursus zijn we momenteel deelnemers aan het
werven. Ik zou jullie willen vragen om de cursus ‘’te promoten’’ onder de
clubs en aan te geven dat het voor je club van belang is om iemand met
de cursus sociale hygiëne te hebben.

Hierbij de informatie over de cursus Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen en sportkantines: De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om
overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis/ de
sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:
*Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn.
*Zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
*Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.
Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee
leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur)
erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor
zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd, Zij hebben dus een
belangrijke functie.

Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen
van Sociale Hygiëne. Het resultaat: Hij/zij weet wat de regels zijn over, van, voor het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel
preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een
landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden: op de woensdagavonden 27 maart en 3 april 2024
Examen: woensdagavond 17 april 2024 an 19.30 tot ca. 22.00 uur. De cursus vindt plaats in het MFA-dorpshuis in Lippenhuizen
(Buorsterwyk 34, 8408 JA Lippenhuizen)

Aantal beschikbare plaatsen: Minimaal 12 en maximaal 18 personen.
Kosten: € 275,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, kodže/thee,
cursusmateriaal en 1x examengeld).

Voorwaarden: De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. Heb je je
opgegeven en kun je toch niet meedoen? Dat kan zonder kosten tot
uiterlijk 15 maart 2024. Je kunt je laten vervangen door iemand anders
zolang de cursus nog niet begonnen is.
Aanmelden:
Je kunt je voor deze cursus aanmelden via de link:
https://sportfryslan.nl/aanmelden-cursus-sociale-hygiene-2024/
Aanmelden kan t/m 15 maart 2024.

Vragen:
Voor meer informatie over de cursus kun je contact opnemen met:
Doarpswurk: Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
Sport Fryslân: Marvin Dijkstra via marvin@sportfryslan.nl of 06 53480899