7 maart 2024

Aangepast sportaanbod

Op www.unieksporten.nl kan iemand het sportaanbod voor mensen met
een beperking vinden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de sportaanbieder
het aanbod hier zelf heeft opgezet en dat het actueel is. Via deze weg
een oproep aan alle sportaanbieders met aangepast sportaanbod in
gemeente Waadhoeke en/of Harlingen: “Willen jullie het aanbod erop zetten als dit er nog niet op staat, of willen jullie controleren of alles klopt als jullie er al op staan?”
Momenteel staat er aanbod op van Sportclub Samen Spel, Vereniging
Aangepast Sporten Franeker, Zwembad Bloemketerp, Franeker
Tafeltnnisclub FTTC, Sportcentrum Het Noord, Express Bewust,
Heldenteam Franeker, Zandstra & Van der Meer Sport, Parkinson
Vereniging afd. Friesland, Gezondheidscentrum Het Want, Sportschool
Poelstra, Team Eijzenga, St. aangepast paardrijden Klein Hermana,
Optisport ’t Derde Haad, Gezondheidscentrum Integra, Sportcentrum van Hurck, Sportcentrum De Bildtse Slag en AnyTime Fitness Bolsward
Hartman.

Aanpassingen en /of bevestiging dat alles nog klopt mogen naar mijn
collega Shane, per mail via shane@sportfryslan.nl. Hij is binnen TeamFRL
Waadhoeke en Harlingen impactmaker Aangepast Sporten.