Budget Aanvragen


Als vereniging of organisatie kun je een budgetaanvraag doen bij de kerngroep van het Sportakkoord. Een sportactiviteit of -project kan hiermee deels gefinancierd worden. Check de criteria voor de aanvraag hieronder.


Criteria aanvraag Harlingen :

  • Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meerdere ambities uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Harlingen
  • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Harlingen en is gericht op inwoners van de gemeente;
  • De aanvrager van het project of activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij);
  • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten/activiteiten als bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden zijn;
  • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend;
  • Het project of activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken;
  • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld na het aflopen van de projectperiode;
  • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken inzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet.