Duurzame Sportinfrastructuur


De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, veilig en voorzieningen zijn goed bereikbaar en de kansen op het strand en/of op het water zijn benut.