Overzicht Teams


Team: Inclusief Sporten en Bewegen

Stijn Kooiman – aanvoerder – Beweegteam Harlingen

Afke Erens – Stichting Begeleid Wonen

Angela Kamstra – Lief voor mijn lijf

Chris Elsinga – waterscouting

Diantha Anthonijsz – Holistische praktijk “Fluistering van ons innerlijke kind”

De ambities en doelen van dit team voor 2022/2023 zijn:

Het plan is om G-voetbal en Hockey concreet te maken. Hiervoor  zijn HMHC, Zeerobben en FC Harlingen in beweging.

Groepen vluchtelingen en financieel minder bedeelden actief benaderen en informeren over de mogelijkheden die er bestaan om te kunnen sporten in en in de omgeving van Harlingen.

Team: Van Jongs af aan Vaardig in Beweging

Jorine van Dijk – aanvoerder – Beweegteam Harlingen

Margreet Bekius

Lindy Feddema – GGD

Rita Schoonhoven – Beweegpraktijk

Simon Hoekstra – Beweegteam Harlingen

De ambities en doelen van dit team voor het jaar 2022/2023:

Het invoeren van de resultaten van de 4s’en-test optimaliseren.

Monitoren van de acties rondom de funtainers en de beweegtasjes.

Met het oog op de wetswijziging vanaf het schooljaar 2023-2024 onderzoeken of de lessen bewegingsonderwijs op de basisscholen (groep 1 t/m 8) door zowel de vakleerkrachten als de groepsleerkrachten worden gegeven volgens een

methode (en zo ja, volgens welke methode).

Scholen attenderen op en hulp aanbieden bij het behalen van een of meerdere vignettenvan De Gezonde School (uit te voeren door de GGD).

Team: Duurzame Sport Infrastructuur

Elles van der Kooij – aanvoerder – Gemeente Harlingen

Thewis Hobma – Beweegteam Harlingen

Johan Douma – Jiu Jitsu Kenmei

De ambities en doelen van dit team voor het jaar 2022/2023:

Inzicht geven over de mogelijkheden van bewegen in gemeente Harlingen.

Voor alle doelgroepen is in de directe omgeving sport- en beweegaanbod aanwezig.

Team: Positieve Sportcultuur

Bouwina Meijer – aanvoerder – Gemeente Harlingen

Lindy Feddema – GGD

Jorine van Dijk – Beweegteam Harlingen

De ambities en doelen van dit team voor het jaar 2022/2023:

Sportkantines hebben een gezondere kantine.

Alle (sport)verenigingen zijn rookvrij per 2025.