Veelgestelde vragen


Hoe werkt het Sportakkoord?

De gemeente Harlingen heeft samen met verschillende sportverenigingen een lokaal sportakkoord gemaakt. Er is daarna gekozen voor vier kernambities met de daarbij behorende werkgroepen (Teams), die de geformuleerde ambities, doelen en acties gaan uitvoeren.

Vanaf begin 2021 werken we met een Stichting Sportakkoord Harlingen, een Beweegteam en de vier Teams. Hierbij is de stichting vooral coördinerend en het Beweegteam uitvoerend.

Hoe praat ik mee binnen mijn gemeente?

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Neem contact op met het Beweegteam. Je kunt bijvoorbeeld meedraaien in één van de vier Teams en ideeën aandragen voor nieuwe activiteiten die het bewegen in de gemeente Harlingen stimuleren.
De vier Teams zijn:
– Inclusief Sporten en Bewegen
– Van Jongs af aan Vaardig in Bewegen
– Duurzame Sportinfrastructuur
– Positieve Sportcultuur

What’s in it for me?

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is.

Hoe verder?

Nadat je contact hebt opgenomen met het Beweegteam kun je meehelpen om nieuwe activiteiten te organiseren en kun je eventueel toetreden tot één van de vier Teams. Als jezelf een nieuwe activiteit wilt organiseren met jouw eigen vereniging dan kun je een financiële bijdrage vragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier (zie op deze website) in en lever het in bij Jorine van Dijk van het Beweegteam.