Bestuur


Het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen. V.ln.r.: Johan Schikker (voorzitter), Max van den Broek (pr en communicatie), Simon de Groot (secretaris) en Martien van den Haak (penningmeester).

Foto: Ubbo Posthuma

Johan Schikker

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Johan Schikker, geboren en getogen in Harlingen en ben 64 jaar.

Alweer 42 jaar getrouwd met Rinske en samen hebben we 2 kinderen en een kleinzoon Alexander.

Sport en met name voetbal heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Daarnaast ben ik al vele jaren actief in diverse bestuursfuncties zoals voorzitter van: St. Wooncentrum Harlinga, St. SOOS-Harlingen e.o.(mensen met een verstandelijke beperking), St. Ouwe Seunen Partij, Frisian Tall Ships Club en bestuurslid van St. Harlingen Sail. Sinds kort voorzitter van Stichting Sportakkoord Harlingen.

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met besturen, reizen, wandelen, golfen en lezen.

Ben werkzaam geweest  bij Scheepswerf Welgelegen in Harlingen, Thialf Sport- en Recreatiecentrum in Heerenveen en bij GP Groot in Heiloo en verantwoordelijk voor Post- en Boha Oliemaatschappij.

Heden nog actief met mijn eigen bedrijf Schikker Consultancy.

Als voorzitter van Stichting Sportakkoord Harlingen samen met bestuursleden, Simon de Groot, Max van den Broek en Martien van den Haak, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om de doelstellingen binnen het Lokaal Sportakkoord te behalen:  om alle inwoners van Harlingen van 0-100 te laten bewegen en verbinding te maken met alle verenigingen in Harlingen.

In samenwerking met de gemeente Harlingen en het Beweegteam-Harlingen van Sport Fryslân willen we het document “Lokaal Sportakkoord Harlingen” uitrollen, waarbij de eerder gestelde doelstelling tot uitvoering moet worden gebracht.

Onze visie is: Plezier, kennis en ervaring met elkaar delen. SAMEN ZIJN WE STERK!

Martien van den Haak

Mijn naam is Martien van den Haak getrouwd met Anneke en wij hebben twee kinderen en een kleinkind.

Ik ben 65 jaar, werkzaam geweest bij de Hoogovens IJmuiden en  Shell, sinds 2011 gepensioneerd.

In 1998 zijn we verhuisd naar Harlingen en wonen sinds die tijd naar alle tevredenheid.

Ik heb sinds mijn jeugd bijna alle sporten beoefend maar voetbal en in het bijzonder zaalvoetbal was mijn passie. 

Doordat het gehele bestuur van stichting sportpromotie Harlingen na vele jaren goed werk aangaf om te stoppen werd ik benaderd om het penningmeesterschap over te nemen. Na overleg met de andere nieuwe bestuursleden en met de gemeente was ik meteen enthousiast.  Graag draag ik dan ook mijn steentje bij in het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen.  

Sporten is gezond, maar bovenal leuk en brengt mensen bij elkaar. Daarom zou iedereen z’n leven lang plezier moeten kunnen beleven aan sporten en bewegen. Met goede toegankelijke sportmogelijkheden in de buurt en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Om een boost te geven aan zo’n positieve sportcultuur is het sportakkoord in het leven geroepen.

Max van de Broek

Max van den Broek (Den Haag, 1957) is zijn werkzame leven begonnen bij de Koninklijke Marechaussee en vervolgens doorgestroomd naar de politie. Door zijn meer dan gemiddelde belangstelling voor theater, cabaret, musical en muziek (vooral jazz) is hij tevens in de theaterwereld terecht gekomen. Vandaar is hij de journalistiek ingerold en in 1984 begonnen met het schrijven van recensies en het interviewen van artiesten voor lokale en regionale kranten. In 1988 heeft hij het politievak definitief verruild voor de journalistiek en is hij via de Franeker Courant en de Drachtster Courant terechtgekomen bij de Leeuwarder Courant (1988-2009). Daarna is hij een periode werkzaam geweest als communicatie-adviseur bij de voormalige gemeente Sneek en heeft hij een aantal jaren een eigen schrijfbureau gehad. Hij is als bestuurslid verbonden geweest aan de jazzvereniging Friejam in Leeuwarden en zit momenteel in het bestuur van het Centrum Traditionele Jazz Harlingen. Daarnaast schrijf hij boeken zoals recentelijk een boek over de Haagse jaren van het North Sea Jazz Festival.  Daarnaast sport hij al zijn hele leven (voetbal, hardlopen, triatlons) en heeft hij altijd diverse bestuursfuncties vervuld (vakbond, ondernemingsraden en in het onderwijs).

Simon de Groot

Mijn naam is Simon de Groot, geboren in het Sint Jozef ziekenhuis in Harlingen, opgegroeid op een boerderij in Arum, op school gegaan op de HBS in Harlingen en ik wordt binnenkort 68 jaar.

Ik ben 38 jaar getrouwd met Alie en wij hebben drie kinderen, Janneke, Peter en Dirk en ons derde kleinkind (na 2 meisjes nu een jongen) is onlangs geboren.

Ik heb mijn hele leven lang aan diverse sporten gedaan. Dat begon met kaatsen en voetballen in Arum en later kwam daar ook het volleyballen bij. In de winter was het schaatsen favoriet, vooral een leuke toertocht schaatsen was prachtig. Het mooiste is natuurlijk dat ik drie keer de Elfstedentocht uit heb geschaatst!

Kaatsen is wel altijd mijn favoriete sport gebleven en ik vind het nog altijd leuk dat ik ook vier keer op de PC heb meegedaan. Kaatsen doe ik nog steeds bij de KNKB 50+ partijen en het Lanenkaatsen is mijn favoriete toernooiweek. Voetballen doe ik ook nog steeds, nu bij de Walking Footballers, niet meer als keeper, want die hebben ze bij dit spel niet.

Na mijn militaire dienstperiode (dat had je toen nog) ben ik in 1978 begonnen als onderwijzer van de 5e klas in Voorschoten. In 1985 ben ik daar directeur geworden, toen de kleuterschool en de lagere school werden samengevoegd tot basisschool. In 1990 ben ik weer teruggekeerd naar Friesland en werd ik directeur op de Jan Ligthartschool en na een fusie in 2007 ook op Het Noorderlicht. Ik geniet nu van mijn pensioen!

Na mijn pensioen ben ik begonnen met het organiseren en het geven van kaatslessen op de basisscholen namens de toenmalige Stichting Sportpromotie Harlingen.

Nu de gemeente Harlingen een lokaal sportakkoord heeft afgesloten, is de nieuwe stichting Sportakkoord Harlingen de opvolger geworden van de stichting Sportpromotie Harlingen. Het is mij gelukt om hiervoor nieuwe bestuursleden te vinden, waarvan ik nu de rol van secretaris op mij heb genomen.

Wij willen graag als overkoepelend orgaan, samen met het Beweegteam, iedereen in Harlingen stimuleren om te gaan bewegen. Wij hopen dat er veel initiatieven komen van de verenigingen in de gemeente Harlingen om allerlei activiteiten te gaan organiseren.

Sporten is niet alleen gezond, maar ook goed voor de sociale contacten. Dat heeft iedereen wel gemerkt, toen dit door Corona bijna niet meer mogelijk was.