6 oktober 2022

Eerste beweegtas uitgereikt 

Op het consultatiebureau in Harlingen is donderdag 6 oktober door jeugdarts Anja Booy het eerste beweegstartpakket uitgereikt aan moeder Annemarie en haar 2,5 jarige dochtertje Fleurine. Het parket bestaat uit een tas met daarin verschillende materialen die bedoeld zijn om bewegen bij het jonge kind te stimuleren.  

Voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.  Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is ook medebepalend voor het beweeggedrag in hun verdere leven.

Daarom ontvangen alle ouders die samen met hun tweejarig kind op het consultatiebureau in Harlingen komen voortaan een beweegtas met daarin een beweegkubus met dierenbeweegkaartjes, een plattegrond met speelmogelijkheden in de gemeente Harlingen, een overzicht van het sportaanbod voor peuters en kleuters en een ansichtkaart met informatie over Sam& voor alle kinderen.  

Het pakket is ontwikkeld door het aan de Stichting Sportakkoord Harlingen gelieerde team ‘Van jongs af vaardig in beweging’ in samenwerking met de GGD Fryslân, Beweegteam Harlingen, I.K.C. ’t Wad en Beweegpraktijk Ria Schoonhoven. Grafisch Centrum Harlingen heeft een bijdrage geleverd aan het drukwerk voor het pakket. Het beweegstartpakket sluit nauwe aan bij het thema van landelijke Week van de Opvoeding die tot en met zondag 9 oktober doorloopt: ‘Samen delen, samen weten’. Aandacht voor het belang van bewegen van het jonge kind staat daarbij centraal.

Door kinderen zo jong mogelijk te stimuleren om te bewegen zal dit op latere leeftijd leiden tot een betere motoriek. De motorische vaardigheden worden daardoor beter ontwikkeld. Bovendien leert een kind dan dat bewegen leuk is en  dat is weer een stimulans om later zelf te gaan sporten en bewegen. Hebben ouders te weinig geld om hun kind dan op bijvoorbeeld voetbal, judo, zwem- of dansles te doen, dan kunnen zij voor hulp, ook in Harlingen, een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ga voor meer informatie naar de website van het fonds: https://jeugdfondssportencultuur.nl/