6 oktober 2022

Steun opleiden jeugdtrainers

De Stichting Sportakkoord Harlingen ondersteunt de opleiding van negen juniorentrainers bij Fc Harlingen door de helft van opleidingskosten voor haar rekening te nemen. Het gaat dan om een bedrag van 1710 euro. De overige kosten worden betaald door het NOC*NSF.

De club zelf levert een bijdrage aan de opleiding door voor het theoretische gedeelte de kantine c.q. de bestuurskamer ter beschikking te stellen en voor het praktijkgedeelte een half veld met verlichting, kleedgelegenheid, ballen en hesjes. Ook is er een beamer en een scherm beschikbaar. De opleiding is verspreid over een periode van 12 tot 14 weken en wordt verzorgd door opleiders van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De eerste bijeenkomst was vrijdag 30 september.

Na de opleiding zijn de kersverse trainers bevoegd om de jeugd van onder 8 tot en met onder de 19 jaar te begeleiden en te coachen. De toekomstige trainers zijn verplicht om zich na de opleiding voor tenminste drie jaar aan FC Harlingen te verbinden. Hierdoor waarborgt de club op de langer termijn van de kwaliteit van een goede en gedegen jeugdafdeling.

De rol van de trainer-coach is daarbij van essentieel belang. Hij of zij is niet alleen het rolmodel voor de spelers, maar heeft ook een voorbeeldfunctie richting de ouders, de arbitrage en de tegenstanders. Deze aspecten komen, naast hoe je jeugd en jongvolwassenen met behoud van plezier in het spelletje nog beter leert voetballen, in de opleiding allemaal aan de orde. De Stichting Sportakkoord Harlingen steunt dit initiatief graag om dat het past bij in het akkoord omschreven ambitie ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’