19 februari 2024

Uitleg over Sportakkoord II

In november 2023 is er een startbijeenkomst geweest over de uitrol van Sportakkoord II in Harlingen. Het huidige Sportakkoord Harlingen is van start gegaan in oktober 2021. Sportakkoord II is een vervolg daarop. In twee bijeenkomsten op woensdag 13 maart  wil de gemeente Harlingen in samenwerking met TeamFRL Harlingen in vervolg op de startbijeenkomst nadere uitleg geven werking van het Sportakkoord II.

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor bestuurders en trainers van sportverenigingen, voor zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, beheerders van (sport)kantines, kinderopvangorganisaties, bedrijven en alle andere belangstellenden in de gemeenten Harlingen. Voor het onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en kinderopvangorganisaties is er een bijeenkomst van 15:00 – 16:30 uur. Voor sportclubs en commerciële sportaanbieders is er een bijeenkomst van 19:30 – 21:00 uur. De locatie van de bijeenkomsten wordt nog bekendgemaakt.

Tijdens de bijeenkomsten zal worden uitgelegd wat het doel is van Sportakkoord II. Tevens is er een presentatie over de nieuwe organisatiestructuur en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van het akkoord. Verder wordt er ingegaan op de ambities van het vernieuwde Sportakkoord die gekoppeld zullen worden aan concrete acties voor de komende jaren. Acties die ervoor moeten zorgen dat in samenwerking met alle betrokken partijen het beweeg- en sportaanbod in Harlingen nog toegankelijker wordt voor alle Harlingers van 0 tot 100 jaar.

Als u geen uitnodiging heeft ontvangen voor de bijeenkomsten, ga dan naar de website van TeamFRL Harlingen (klik hier). Daar kunt u zich tot vrijdag 8 maart via het aanmeldingsformulier opgeven voor één van de twee bijeenkomsten.