15 februari 2024

Overbelaste bestuurders

Bestuursleden die overbelast zijn of voor wie geen vervanger te vinden is. Friese sportclubs houden hun bestuur steeds moeilijker overeind. Om verlichting te bieden, denkt Sport Fryslân na over een vrij radicale stap: het overnemen van traditionele bestuurstaken als de leden- of de financiële administratie.

Wie wil er vandaag de dag eigenlijk nog bestuurslid worden van een sportvereniging? Een uurtje helpen bij een jeugdtraining, of het verven van het clubgebouw; dat gaat vaak nog wel. Maar mensen die zich voor een paar jaar aan een bestuursfunctie willen verbinden, zijn steeds moeilijker te vinden.

Kaatsvereniging Eendracht in Harlingen kan daarover meepraten. Na een jarenlange zoektocht werd onlangs eindelijk een nieuwe penningmeester gevonden. De blijdschap duurde echter maar kort. Op de bijeenkomst van afgelopen donderdag lieten drie bestuursleden weten dat zij er na hun jarenlange inzet na de zomer mee ophouden.

“Zij hebben het jaren en jaren gedaan”, vertelt wedstrijdsecretaris Stefan Quisenaerts. “Zij vinden het tijd voor de volgende mensen om het over te nemen, maar dan moeten die er wel zijn.”

De kaatsvereniging heeft al veel geprobeerd, en blijft dat doen. Maar de nieuwe bestuursleden staan niet in de rij. Waarom is het zo moeilijk? “De tijd, denk ik toch. Je doet het toch maar naast je huidige werk. Je bent vaak al gauw een paar uurtjes bezig om alles weer klaar te krijgen.”

Directeur Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân ziet dat veel Friese sportclubs hiermee worstelen. “Ik wil wel wat voor mijn vereniging doen, maar het liefst wel kort, of een bepaalde werkzaamheid”, volgens De Vries.

“Maar durf ik ook vrijwilligerswerk op het gebied van geld, de financiën te doen? Taken waar wat meer wet- en regelgeving bij komt kijken? Daar zien we wel dat steeds meer mensen dat niet aandurven.”

Taken overnemen van verenigingen

Om verenigingen te ontlasten, denkt Sport Fryslân erover na om mogelijk primaire taken van sommige clubs over te nemen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de ledenadministratie of de financiën; taken waar bij clubs regelmatig moeilijk een bestuurder voor te vinden is.

“Dat op orde houden, kan best complex zijn”, volgens De Vries. “Wij hebben de systemen wel om dat te doen en kunnen daar ook mensen voor aantrekken. Maar die mensen moeten betaald worden en daar is wel geld voor nodig, en het verenigingsleven moet dat natuurlijk ook willen.”

Op dit moment steunt Sport Fryslân sportverenigingen bijvoorbeeld al met trainers. Die zijn in dienst bij Sport Fryslân, maar verzorgen lessen bij de sportverenigingen, zodat die de administratieve lasten niet hebben.

Wie voor het overnemen van de taken zou moeten betalen, staat volgens de directeur nog lang niet vast. Het geld zou bijvoorbeeld bij de clubs vandaan kunnen komen, maar ook bij het bedrijfsleven of bij gemeenten. “Wij zullen dit moeten uitdiepen. Wij moeten eerst kijken of er ook echt voldoende vraag is om dit te doen.”

Het knijpt steeds meer bij sportverenigingen. Uit onderzoek van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en het Register van Verenigingsbestuurders (RVVB) blijkt dat de helft van alle verenigingsbestuurders in Nederland zich structureel overbelast voelt. Daardoor komen volgens de organisaties de kerntaken van verenigingen in de knel en maakt dat de verenigingen erg kwetsbaar.

In Harlingen hoopt bestuurslid Stefan Quisenaerts dat er voor de zomer nog nieuwe bestuursleden worden gevonden. Als dat niet lukt, sluit hij niet uit dat de kaatsvereniging op termijn gebruik zou willen maken van de mogelijke steun van Sport Fryslân.

“Het zou een optie zijn, en het zou mooi zijn als er zoiets komt”, volgens Quisenaerts. “Toch hoop ik dat mensen uit Harlingen op zullen staan. Het zou het mooist zijn als we het zelf kunnen blijven doen. Dat we met zijn allen de schouders eronder kunnen zetten en er iets moois van gaan maken.”

Bron: Omrop Fryslân