24 februari 2023

Sportclubs in zwaar weer

De enquête die de Stichting Sportakkoord Harlingen in samenwerking met het TeamFRL Harlingen (voorheen het Beweegteam Harlingen) en Sport Fryslân onder 37 verenigingen heeft gehouden leverde een aantal interessante uitkomsten op. In zijn algemeenheid blijkt dat veel verenigingen het moeilijk hebben als het gaat om het vinden van vrijwilligers en het werven van leden. Een aantal verenigingen heeft aangegeven dat de nood hoog is. Zij vrezen zelfs voor hun voortbestaan.

De enquête is gestart met een uitgebreide vragenlijst die naar alle  37 verenigingen is gestuurd. Op basis daarvan is met de verenigingen die de enquête ingevuld hebben een afspraak gemaakt om over de inhoud daarvan te praten. Op die manier wilde Stichting Sportakkoord Harlingen inzicht krijgen over wat er leeft bij de verenigingen, maar ook wat zij als knelpunten ervaren en wat er nodig is om die knelpunten op te lossen. Uiteindelijk hebben 23 van de 37 aangeschreven verenigingen de enquête ingevuld en zijn er met 19 verenigingen  gesprekken gevoerd.

Op basis daarvan kan in algemene zin geconcludeerd worden dat  het voor veel verenigingen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Tevens is het lastig om nieuwe leden te werven. Het gevolg daarvan is dat het voor een aantal verenigingen ingewikkelder wordt om het hoofd  financieel boven water te houden. De energiecrisis heeft die problemen nog eens versterkt. Een aantal verenigingen maakt zich dan ook zorgen over het voortbestaan. De bereidheid bij verenigingen om te kijken naar meer onderlinge samenwerking is mede om die reden toegenomen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft bestuur van de Stichting Sportakkoord direct een aantal vervolgacties ingezet. Zo is bij enkele  verenigingen waar de nood het hoogst is al gestart met procesbegeleiding om samenwerking te stimuleren en de groei van het aantal leden en vrijwilligers te bevorderen. Verder is er een fors bedrag uitgetrokken die bestuurders van verenigingen in de gelegenheid stelt om gratis deel te nemen aan de cursus ‘Besturen Met Impact’. Deze cursus geeft bestuurders meer inzicht in hun rol als bestuurder, maar ook hoe zij hun vereniging toekomstbestendig kunnen maken.

Daarnaast gaat de stichting in overleg met de gemeente Harlingen over de stappen die op basis van uitslag van het onderzoek genomen moet worden om te zorgen dat in de stad een toekomstbestendig verenigingsleven en bewegingsklimaat blijft bestaan. Aspecten die daarbij aan de orde zullen komen zijn onder andere de verbetering van accommodaties en verduurzaming, maar ook het bevorderen van de verbinding tussen de clubs onderling en de verbetering van de communicatie tussen de verenigingen en andere bestuursorganen.