14 september 2022

Oldstars in beweging

OldStars is er voor alle 55plussers die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de
sportvereniging en in de maatschappij. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk.
Bij OldStars kunnen alle 55plussers laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als deelnemer  begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger.

Bent u benieuwd wat Oldstars voor u kan betekenen, kom dan naar de Presentatie
Oldstarsporten op woensdag 21 september van 10.00-12.00uur in het Clubhuis FC
Harlingen, Oosterparkweg 8, Harlingen.

Opgeven kan bij Buurtsportcoach Stijn Kooijman via 06-46824960 of via
Stijn@sportfryslan.nl