2 april 2024

Jaarverslag TeamFRL

De aandacht voor meer welzijn én een gezonde leefstijl in onze samenleving groeit. Dit is goed en nodig. We worden met z’n allen gemiddeld gezien steeds ouder, maar niet per se gezonder. Tegelijkertijd staat de zorg steeds meer onder druk en zien wij een toename van beweegarmoede, overgewicht en obesitas. En wat te denken van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een laag en een hoog inkomen? Ook die groeien.

Dat gaat ons aan het hart. Want, ook in Harlingen zijn er nog te veel inwoners inactief en hebben nog teveel mensen een afstand tot de samenleving. Daar willen wij verandering in brengen. Het is onze droom dat álle inwoners van Fryslân met plezier bewegen en daarin een basis vinden voor een gezond en gelukkig leven. Wij willen dat iedereen mee kan doen en dat iedereen de kans krijgt om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is waar TeamFRL iedere dag voor gaat.

Sportakkoord II en GALA
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II bieden een stevig  fundament voor een samenhangende lokale aanpak. De gemeente Harlingen heeft in 2023 doelen opgesteld om te werken aan een gezond en actief leven. Denk aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het versterken van de sociale basis.

Voor het Sportakkoord II zijn het vergroten van inclusie en diversiteit en het creëren van een sociaal veilige sport belangrijke doelen. Aan al die doelen bouwen wij graag mee. Daarom werkten we het afgelopen jaar intensief samen met de gemeente om het Sportakkoord te herijken en de inzet van de buurtsportcoach te herpositioneren binnen de  GALA-aanpak. Dit resulteerde in een activiteitenplan voor 2024.

2023: een jaar vol positieve impact
Voor TeamFRL Harlingen was 2023 ook het jaar waarin we afscheid namen van drie vaste gezichten. En het was het jaar waarin we intensief zijn gaan samenwerken met TeamFRL Waadhoeke. Al deze veranderingen hadden natuurlijk tijd nodig. Toch konden wij in 2023 met een groot aantal projecten een verschil maken voor de inwoners van Harlingen. Van de rijke gymles op basisscholen, maatwerkondersteuning voor sportclubs tot sportieve activiteiten voor jong en oud.

In het jaarverslag vertellen onze buurtsportcoaches over de initiatieven die ze namen, de verbindingen die ze legden en de inwoners die ze in beweging brachten. We zijn trots én dankbaar dat wij met onze TeamFRL-aanpak ook dit jaar positieve impact mochten maken in Harlingen. Die lijn zetten we voort in 2024. En daar doen we graag nóg een schepje bovenop!

Blader door ons jaarverslag