8 maart 2023

Inschrijving Spijkerstad 2023

De inschrijving voor de kindervakantieweek Spijkerstad met dit jaar als thema ‘Spijkers in Wonderland’ gaat van start. Het Jongerenwerk Harlingen organiseert dit jaar de kindervakantieweek ‘Spijkerstad’ van 24 t/m 27 juli. Wederom vindt het plaats op de ijsbaan/skeelerbaan. Het is voor alle jongens en meiden die naar groep 3 gaan t/m groep 8 uit de gemeente Harlingen. Helaas laten we dus géén kinderen toe uit groep 1 of kinderen die naar groep 2 gaan. De reden hiervoor is dat het terrein een beperkt aantal kinderen toelaat.

Spijkerstad 2023 zal dit keer dus weer worden gehouden in de eerste week van de zomervakantie, dat is van 24 t/m 27 juli. De opbouwdag is zaterdag 22 juli en de opruimdag vrijdag 28 juli. We starten ’s ochtends om 9.00 uur en stoppen ’s middags om 15.00 uur. Voor de oudste kinderen is er ook een avondactiviteit.

  • De kosten bedragen voor vier dagen €25,- (incl. eten en drinken). Als uw inkomen rondom bijstandsniveau is, is het mogelijk om kosten voor deelname terug te krijgen. Vraag voor meer info!

Heeft u een kind(eren) die graag mee wil doen, maar niet zo goed in grote groepen kan meedraaien? Neem dan contact op met ons via mail of telefoon. We hebben de PAS-Hut (Passend Aanbod Spijkerstad), waarin minder kinderen zitten en meer ervaren begeleiding.

Net als de voorgaande jaren is het hoofddoel van Spijkerstad het bouwen van hutten. Met behulp en onder begeleiding van heel veel vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met hout, spijkers en allerlei andere materialen om de mooiste hutten  te bouwen. Het bouwen wordt afgewisseld met allerlei workshops, activiteiten en feestelijkheden. Want het is natuurlijk feest! Onze crea-, sieraden-en schmincktenten zijn altijd open. En aan het eind van Spijkerstad zal weer een daverende afsluiting worden gehouden.

Meedoen

Ook dit jaar willen we graag iedereen een kans geven om mee te doen. We laten alle kinderen toe, mits we voldoende vrijwilligers hebben die kunnen helpen. Na de inschrijvingsperiode bekijken we hoeveel vrijwilligers we hebben en of we een sluitend rooster kunnen maken. Veiligheid staat bij deze keuze voorop. Als er niet voldoende hulp is, laten we minder kinderen toe. Dan wordt er geloot wie er mee mag doen. We geven voorrang aan kinderen die niet op vakantie gaan en als je zelf actief meedoet als vrijwilliger.

  • Je kunt je inschrijven via jongerenwerkharlingen.nlDe inschrijfperiode is van maandag 13 maart t/m zondag 26 maart. Let op! Eerder of later inschrijven (via mail of telefoon) heeft geen zin. 
  • De uitslag van de loting is woensdag 26 april, je wordt hierover gebeld of gemaild.

Vrijwilligers

Om Spijkerstad 2023 mogelijk te maken, hebben we héél véél vrijwilligers nodig. Om groepen te begeleiden, te helpen bij het op- en afbouwen, voor de catering, toiletten schoonmaken en voor allerlei hand- en spandiensten. Wanneer je zich als ouder/verzorger voor een hele week aanmeldt (inclusief het op- en afbouwen), is jouw kind verzekerd van een plek bij Spijkerstad. Als jij je minimaal voor 2 dagen aanmeldt als vrijwilliger, maakt jouw kind meer kans (geen garantie). Het enige dat we van je vragen is dat je je minstens één dag beschikbaar stelt voor het op- of afbouwen en één dag tijdens de week zelf. Maar meer dagen mag natuurlijk ook! Bovendien kunnen we meer kinderen toelaten als we meer hulp hebben.

Betalingsdag

Op woensdag 10 mei is de betalingsdag van 15.00-17.00 uur en van 19.30-21.00 uur in ’t Vierkant aan de Johan van Oldebarneveltstraat 2 te Harlingen. Op dat moment is de inschrijving definitief. Wanneer je niet kunt komen op de betalingsdag is het belangrijk dat je dat aan ons doorgeeft. Doet je dat niet, dan geven we de plek aan iemand anders! Kosten zijn €25,-, graag met pin betalen. 

  • Als je mee wilt doen dan kun je je inschrijven via www.jongerenwerkharlingen.nl. Via alle basisscholen worden digitaal de flyers verstrekt.

Voor meer informatie kun je bellen met het Jongerenwerk Harlingen: Ellen, 06-12743822 of mailen via e.uivel@harlingen.nl.