6 april 2023

Fietspaden breder

De hoofdfietsroutes in Friesland worden de komende jaren verbreed. Provincie Friesland heeft een subsidie van €8 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om ‘trochfietsrûtes’ versneld aan te leggen. Gemeente Harlingen begint binnenkort met werkzaamheden aan de fietsroute van Harlingen naar Leeuwarden. Hiermee zijn we de eerste gemeente die start met de werkzaamheden aan de Trochfietsrûtes.

Er zijn steeds meer elektrische fietsen op het fietspad. Het snelheidsverschil tussen de gewone fietsen en de elektrische fietsen is groot. Dit levert soms onveilige situaties op. Ook krijgen de fietspaden witte markeringen die beter zichtbaar zijn in het donker.
Wethouder Hendrik Sijtsma: Dankzij de subsidie Trochfietsrûtes van de Provincie Friesland worden ook in de gemeente Haringen projecten versneld aangelegd. Het verbreden en verbeteren van het fietspad Harlingen – Herbaijum is hier een mooi voorbeeld van. De werkzaamheden zijn hier voor Pinkstermaandag klaar, zodat de 16.000 deelnemers van de Fietselfstedentocht gebruik kunnen maken van deze doorfietsroute.

Het project is onderdeel van een groter initiatief om fietsverkeer te stimuleren. Door in de fietspaden te investeren, pakken meer mensen hopelijk de fiets in plaats van de auto. Ook zorgen de werkzaamheden ervoor dat het veiliger wordt om op de fiets te stappen.

Wethouder Hendrik Sijtsma en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. (Foto: Joachim de Ruijter)

Bron: Harlingen Boeit