21 november 2023

Clubondersteuner

Sportclubs hebben een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving vanwege hun invloed op sociale samenhang en leefbaarheid daarvan. De gemeente Harlingen vindt het van groot belang dat sportclubs die rol ook in de toekomst kunnen blijven vervullen. Om hen in deze tijd van maatschappelijke veranderingen mee te laten groeien naar toekomstbestendige en vitale organisaties is in samenwerking met TeamFRL Harlingen en de Stichting Sportakkoord Harlingen een clubondersteuner aangesteld. Sportclubs kunnen daar kosteloos een beroep op doen.

De taak van de clubondersteuner is om sportclubs te helpen met het oplossen van vraagstukken en om hen te adviseren. In Harlingen is Jorick de Haan aangesteld als clubondersteuner. In die rol is hij al actief  in de gemeente Waadhoeke. De clubondersteuner kan bijvoorbeeld helpen zoeken naar mogelijkheden om een tekort aan vrijwilligers op te lossen of bij het opzetten van aanbod om een specifieke doelgroep naar de club te krijgen. Of bij vragen op het gebied van financieel beleid en kansen.

Alle sportclubs in Harlingen kunnen dus bij Jorick de Haan aankloppen voor hulp over de aanpak van huidige of toekomstige knelpunten, maar ook om samen dromen te bespreken en het pad uit te stippelen om deze te realiseren. Hij zorgt ervoor dat vragen op de juiste plek terechtkomen en clubs de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Clubondersteuner Jorick de Haan is in Harlingen het aanspreekpunt voor alle sportclubs. Hij is te bereiken via jorick@sportfryslan.nl en 06-83521883.