Het sportakkoord Harlingen in een Notendop.

Inwoners van gemeente Harlingen leven in een omgeving die uitnodigt om te gaan sporten en bewegen. Door structurele samenwerking beleeft iedereen plezier in sport en bewegen. Partners uit de gemeente Harlingen willen zich hier gezamenlijk voor inzetten en daar is dit Sportakkoord, het Sportakkoord van de gemeente Harlingen, een prachtig middel voor.

Sportief Harlingen

TeamFRL Harlingen

Vaardig bewegen van jongs af aan
Het doel van dit Sportakkoord is dat we nog meer verbinding brengen, zodat dat wat we hebben nog beter gaat werken. Daarmee willen we het sporten en bewegen in Harlingen een extra impuls geven. Beweegteam Harlingen

Meer bewegen meer plezier

Het sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen in Harlingen meer te laten bewegen met meer plezier. De inhoud van dit actieplan is bepaald door verschillende partijen.

Iedereen in Harlingen plezier laten beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie