16 oktober 2023

Oudste Walking Footballer

Iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur, trainen de mannen van Walking Football onder bezielde leiding van trainer Kerst Heida en assistent Age Tichelaar op het Vierkantsdijk sportveld. Afgelopen woensdag was een bijzondere morgen, aangezien speler Fedde van der Tol (foto: Ralf van Hurck) de gerespecteerde leeftijd van maar liefst 80 jaar bereikte. Hij werd dan ook even in het zonnetje gezet en door speler Ubbo Posthuma als volgt toegesproken in de kantine van fc Harlingen: “10 oktober is een bijzondere dag. Waarom bijzonder: Ten eerste dat Fedde van der Tol de gerespecteerde leeftijd van 80 jaar heeft bereikt. Ten tweede is hij het oudste voetballend lid van FC Harlingen. 80 jaar en dan nog zo fit zijn als een hoentje. Vliege as ’n ouwe dief, conditie as ’n jong veulen. Hoe krijst dat voor mekaar Fedde seun. We wilden deze dag dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zelfs de KNVB kreeg in de gaten dat hier vandaag iets bijzonders zou zijn. Zij stuurden mij dan ook een uniek presentje om dat aan jou te overhandigen. Fedde namens ons allen van harte gefeliciteerd met je verjaardag en we hopen dat je nog lang bij ons blijft voetballen.” Vervolgens kreeg Fedde een speciale KNVB-oorkonde uitgereikt, alsmede een fraai boeket bloemen en uiteraard was er gebak bij de koffie.