27 juni 2023

Nota Gezond en vitaal

Onlangs is de nieuwe nota Gezond en Vitaal Harlingen door de raad vastgesteld. Met de meeste inwoners van de gemeente Harlingen gaat het gelukkig goed. Wel zien we dat Corona en de coronamaatregelen impact hebben gehad op onze inwoners en met name op de meest kwetsbare inwoners. Zo geven meer jongeren aan mentale problemen te hebben, zijn de gezondheidsverschillen tussen laag en hoog opgeleiden groter geworden en zien we dat het aantal mensen met overgewicht alleen maar is toegenomen. Op dit moment heeft meer dan de helft van de volwassen inwoners van de gemeente Harlingen overgewicht en als we niets doen zal het aantal mensen met overgewicht alleen maar stijgen. We zetten daarom in deze nota stevig in op preventie en sluiten aan bij onze lokale situatie, de thema‚Äôs vanuit het landelijk gezondheidsbeleid en het Nationaal Preventieakkoord.

Kansrijk opgroeien

We streven hierbij de ambitie na dat onze inwoners kansrijk opgroeien, zich ontwikkelen tot gezonde volwassenen, vitaal oud worden en (blijven) meedoen in de samenleving. We zetten ons optimaal in om alle kinderen een goede start te geven en ouders die dat nodig hebben te ondersteunen bij het ouderschap. We willen meer aanbod van gezond voedsel, waardoor het voor inwoners makkelijker wordt om een gezonde keuze te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door ongezond voedsel in de nabijheid van scholen tegen te gaan. We nemen gezondheid als vast thema mee bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en de inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeten en bewegen. We willen de gezondheidsverschillen in onze gemeente verkleinen door meer wijkgericht te werken en beter aan te sluiten bij de doelgroep.

Verminderen van middelengebruik

We zetten stevig in op het verminderen van middelengebruik onder jongeren door de beschermende factoren te vergoten en de risicofactoren te verkleinen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden voor de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO, gebaseerd op het IJslandse model). Daarnaast willen we de weerbaarheid onder jongeren vergroten zodat zij minder druk ervaren in het leven en hier beter mee om kunnen gaan. En tenslotte willen we de vitaliteit van onze senioren bevorderen waardoor zij zo lang en gezond mogelijk de derde levensfase (periode na pensionering) kunnen ervaren

Actieplan gezond en vitaal

Gezondheidsnota Harlingen

Bron: Gemeente Harlingen