10 februari 2023

Harlingen Boeit partner

De lokale nieuwswebsite Harlingen Boeit is partner geworden van de Stichting Sportakkoord Harlingen. Het is de vijfde organisatie die zich als partner bij het sportakkoord heeft aangesloten. Eerder al zijn de Jumbo Harlingen, Grafisch Centrum Harlingen, de Harlinger Courant en de Gemeente Harlingen het partnerschap aangegaan. Het partnerschap met Harlingen Boeit heeft betrekking op het snel onderling uitwisselen van nieuws tussen Harlingen Boeit en de website van het sportakkoord over alle onderwerpen die te maken hebben met bewegen en het in beweging krijgen en houden van alle Harlingers. Zie ook: https://harlingenboeit.nl/